Har du frågor?
Välkommen att kontakta oss på telefon eller via e-post.

Kontaktpersoner

Lena Benediktsson

Ordförande Landskrona Cityförening, Medlemsansvarig
072-232 36 01

E-POST
POSTADRESS

Landskronasamverkan AB
Stadshuset
261 80 Landskrona
Org. nr 556742-8288

Se Landskronasamverkans styrelse