För handel och upplevelser
i Landskrona

Landskronasamverkan AB är ett samarbetsföretag som arbetar för ett levande Landskrona. Målet är att Landskrona ska vara en självklar handels-, upplevelse- och mötesplats för Landskronabor och besökare.

Näringlivet
Landskrona stad
Fastighetsägarna

Vi ägs av lika delar handel & övrigt näringsliv, fastighetsägare och Landskrona stad. Vi finns till för våra medlemmar, det vill säga alla butiker, restauranger, caféer, hotell, salonger, banker osv. Listan kan göras lång – alla verksamheter i Landskrona är välkomna till oss.

Vår utmaning är att samla allt under ett tak och stärka varumärket Landskrona genom samverkan med våra medlemmar, kommunen och fastighetsägarna. Vi brinner för ett levande Landskrona. Gör du också det?

Kontakta oss

KONTAKTPERSONER

Elin Linde
0722 50 34 71

E-POST
POSTADRESS

Landskronasamverkan AB
Org. nr 556742-8288
Stadshuset
261 80 Landskrona

Organisation

MEDLEMMAR

Elin Linde

STYRELSEN

Fastighetsägarna
Peter Billquist (ordf), Paulssons Fastigheter
Mikael Jönsson, HSB Landskrona
Andreas Lund, Brinova Fastigheter

Landskrona stad
Anna Classon, Tillväxt- och näringslivschef
Tora Broberg, Tf Stadsmiljöavdelningschef
Kjell Thoresson, Fritids- och Kulturchef

Landskrona Cityförening
Lena Benediktsson, RoyalDesign
Louise Hinn, Flizans Te & Kaffe
Per-Ove Kamlund, Handelsbanken

FOKUSGRUPPER

Marknadsföring & Evenemang
Anna Classon, Landskrona stad
Helena Lindberg, Skumpa & Spaljé
Andreas Lund, Brinova
Lena Benediktsson, RoyalDesign
Kjell Thoresson, Landskrona stad
Tora Broberg, Landskrona stad

Tillgänglighet och Trygghet
Tora Broberg, Landskrona stad
Johan Nilsson, Landskrona stad

Miljö och Upplevelse
Tora Broberg, Landskrona stad
Liselotte Waldemarsson, Skumpa & Spaljé
Anna Classon, Landskrona stad

Förnyelse och Etablering
Christian Alexandersson, Landskrona Stadsutveckling
Mikael Jönsson, HSB Landskrona