För handel och upplevelser
i Landskrona

Landskronasamverkan AB är ett samarbetsföretag som arbetar för ett levande Landskrona. Målet är att Landskrona ska vara en självklar handels-, upplevelse- och mötesplats för Landskronabor och besökare.

Näringlivet
Landskrona stad
Fastighetsägarna

Vi ägs av lika delar handel & övrigt näringsliv, fastighetsägare och Landskrona stad. Vi finns till för våra medlemmar, det vill säga alla butiker, restauranger, caféer, hotell, salonger, banker osv. Listan kan göras lång – alla verksamheter i Landskrona är välkomna till oss.

Vår utmaning är att samla allt under ett tak och stärka varumärket Landskrona genom samverkan med våra medlemmar, kommunen och fastighetsägarna. Vi brinner för ett levande Landskrona. Gör du också det?

Kontakta oss

KONTAKTPERSONER

Lena Bergkvist
073 969 36 36

E-POST
POSTADRESS

Landskronasamverkan AB
Org. nr 556742-8288
Stadshuset
261 80 Landskrona

Organisation

MEDLEMMAR

Lena Bergkvist

STYRELSEN

Fastighetsägarna
Andreas Lund
 (ordf), Brinova Fastigheter
Peter Billquist Paulssons Fastigheter
Mikael Jönsson, HSB Landskrona

Landskrona stad
Anna Classon, Tillväxt- och näringslivschef
Tora Broberg,  Stadsmiljöavdelningschef
Ulrika Odénius, Tf Fritids- och Kulturchef

Landskrona Cityförening
Lena Benediktsson, RoyalDesign
Annelie Silverberg, Scorett
Per-Ove Kamlund, Handelsbanken

FOKUSGRUPPER

Marknadsföring & Evenemang
Anna Classon, Landskrona stad
Helena Lindberg, Skumpa & Spaljé
Andreas Lund, Brinova
Lena Benediktsson, RoyalDesign
Ulrika Odénius, Landskrona stad
Tora Broberg, Landskrona stad

Tillgänglighet och Trygghet
Tora Broberg, Landskrona stad
Johan Nilsson, Landskrona stad

Miljö och Upplevelse
Tora Broberg, Landskrona stad
Liselotte Waldemarsson, Skumpa & Spaljé
Anna Classon, Landskrona stad

Förnyelse och Etablering

Andreas Lund, Brinova
Lars Bengtsson, Landskrona Stadsutveckling
Mikael Jönsson, HSB Landskrona