För shopping, mat och upplevelser!

Landskronasamverkan AB är ett samarbetsföretag som arbetar för ett levande Landskrona. Målet är att Landskrona ska vara en självklar handels-, upplevelse- och mötesplats för Landskronabor och besökare.

Näringlivet
Landskrona stad
Fastighetsägarna

Vi ägs av lika delar handel & övrigt näringsliv, fastighetsägare och Landskrona stad. Vi finns till för våra medlemmar, det vill säga alla butiker, restauranger, caféer, hotell, salonger, banker osv. Listan kan göras lång – alla verksamheter i Landskrona är välkomna till oss.

Vår utmaning är att samla allt under ett tak och stärka varumärket Landskrona genom samverkan med våra medlemmar, kommunen och fastighetsägarna. Vi brinner för ett levande Landskrona. Gör du också det?

Kontakta oss

KONTAKTPERSONER

Lena Benediktsson 
072-232 36 01

E-POST
POSTADRESS

Landskronasamverkan AB
Org. nr 556742-8288
Stadshuset
261 80 Landskrona

Organisation

MEDLEMMAR

Lena Benediktsson

STYRELSEN

Fastighetsägarna
Mikael Jönsson 
(ordf), HSB Landskrona
Carina Sjöholm
 Brinova Fastigheter
Thomas Persson
 Heimstaden

Landskrona stad
Anna Classon, Tillväxt- och näringslivschef
Tora Broberg,  Stadsmiljöavdelningschef
Christian Dahl, Fritids- och Kulturchef

Landskrona Cityförening
Lena Benediktsson
Annelie Silverberg, Scorett
Artan Bajraktari, Mamma Teresa

FOKUSGRUPPER

Marknadsföring & Evenemang
Anna Classon, Landskrona stad
Tora Broberg, Landskrona stad
Lena Benediktsson
Christian Dahl, Landskrona stad

Tillgänglighet, Trygghet och Miljö
Anneli Silverberg, Scorett
Tora Broberg, Landskrona stad
Annika Persson, Landskrona stad
Anna Classon, Landskrona stad

Förnyelse och Etablering
Lars Bengtsson, Landskrona Stadsutveckling
Mikael Jönsson, HSB Landskrona
Anna Classon, Landskrona stad